Studietekniksföreläsning

den 24 november kl 12 AK

Näringslivsnämnden

11/10/2022

Hej Sektionen!

Den 24 november kommer näringslivsnämnden tillsammans med Marcus Lithner hålla en lunchföreläsning om studieteknik.

Föreläsningen äger rum kl. 12.00AK i sal V3.

Lunch kommer att serveras till de som anmäler sig på detta formulär https://forms.gle/TaiTrUCcxQxmP9Le9 innan torsdagen den 17 november.

Ses där!
Näringslivsnämnden 2022