Studienämndens Ordförande sökes!

Kontakta Frida Sundberg från CtyreLsen för mer info.

Armin Baymani

5/24/20221 min read

Är du intresserad av att engagera dig inom studienämnden?

Tillsammans med resten av studienämnden arbetar studienämndens ordförande (SNO) med utvecklingen av vår utbildning. Som SNO kommer du att leda studienämndens arbete, vara sektionens representant vid skolråd samt THS utbildningsråd och aktivt arbeta för öka inflytandet som programstuderande har på kursers utformning.

I ditt arbete kommer du bidra till att förbättra utbildningskvalitén, inte bara för dig själv och dina kamerater utan även för alla framtida CL-studenter.

Kontakta Frida Sundberg från CtyreLsen vid intresse eller för mer info!