SM#7 14/12

Delta på årets sista sektionsmöte!

CtyreLsen

12/13/2022

Hej sektionen!

Och varmt välkomna till verksamhetsårets sjunde sektionsmöte onsdagen den 14:e december kl. 17:30 i Gråttan!

På detta SM kommer många val göras på fri nominering. Det innebär att man kandiderar på mötet. Om du inte kan vara med men vill kandidera ändå kan du kontakta mig på vordf@cl-sektionen.se eller någon valfri person som ska närvara på mötet. De poster som ska väljas är:

  • Studienämndens ordförande

  • Vice mottagningsansvarig

  • JML-nämndens vice ordförande tillika studerandeskyddsombud

  • Näringslivsnämndens arbetsmarknadsansvarig

Har du frågor om mötet kan du alltid vända dig till vice ordförande Gustav (vordf@cl-sektionen.se).