StyM#4

Onsdag 7/9 kl 17:30

8/27/20221 min read

Onsdagen den 7 september kl 17:30 samlas CtyreLsen i sektionsrummet i Nymble för ett formellt styrelsemöte där vi bland annat behandlar en äskan om pengar till att trycka CL:s sångbok som arbetats fram under året.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna med yttranderätt. Om du har en punkt du vill att CtyreLsen diskuterar eller beslutar om så är du välkommen att skicka den till vordf@cl-sektionen.se. Ha det fint!

Kram CtyreLsen <3