Mötesprotokoll

SM 2020-09-14

Protokoll SM#4

SM 2020-02-24

Protokoll SM#2
Bilaga 1 – Protokoll SM#6 2019-12-02
Bilaga 2 – Protokoll SM#1 2020-01-15
Bilaga 3 – CL-Reglemente 2020-02-24
Bilaga 4 – CL-Stadgar 2020-02-24

SM 2020-11-12

Protokoll SM#5
Bilaga 1 – Protokoll SM#4 2020-09-14
Bilaga 2 – Miljöpolicy
Bilaga 3 – Grafisk policy
Bilaga 4 – Resultatrapport
Bilaga 5 – Balansrapport

SM 2020-01-15

Protokoll SM#1
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 2 – Revisionsberättelse 2018
Bilaga 3 – Ekonomisk berättelse 2018

SM 2020-04-27

Protokoll SM#3
Bilaga 1 – Protokoll SM#1 2020-01-15
Bilaga 2 – Protokoll SM#2 2020-02-24

SM 2019-12-02

Handlingar

Protokoll SM#5
Bilaga 1 – Resultatrapport
Bilaga 2 – Balansrapport
Bilaga 3 – Förlslag stadgar
Bilaga 4 – Förslag reglemente
Bilaga 5 – Motion om balansering av konto
Bilaga 6 – Verksamhetsplan 2020
Bilaga 7 – Budget 2020
Bilaga 8 – Ekonomisk femårsplan
Bilaga 9 – Valhandlingar

SM 2019-03-26

Protokoll SM#1 2019-02-11

SM 2019-02-11

Protokoll SM#4 2018-12-03
Bilaga 1 – Protokoll SM#0 2019-01-21

SM 2018-12-03

Protokoll SM#3 2018-10-30
Bilaga 1 – Resultatrapport SM#4
Bilaga 2 – Balansrapport SM#4
Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse & Ekonomisk
berättelse 17_18
Bilaga 4 – Revisionsberättelse 17_18
Bilaga 5 – Budget Civilingenjör och Lärare 2019
Bilaga 6 – Verksamhetsplan 2019

SM 2018-10-30

Protokoll SM#7 2017-04-18
Bilaga 1 – Protokoll SM#1 2018-05-22
Bilaga 2 – Protokoll SM#2 2018-09-25
Bilaga 3 – Resultatrapport SM#3
Bilaga 4 – Balansrapport SM#3
Bilaga 5 – CL Stadgar förslag

SM 2018-09-25

Resultatrapport
Bilaga 1 – Balansrapport
Bilaga 2 – Budget
Bilaga 3 – CL Stadgar förslag
Bilaga 4 – CL reglemente förslag

Organisationsnummer
802420-8491

Bankgiro
Huvudsektionen: 251-5310
ClubWästeriet: 5160-8172
Mottagningen: 5160-8206

Faktureringsadress
Sektionen för Civilingenjör och Lärare
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

Leveransadress
Osquars backe 8
114 28 Stockholm

Kontakt till sektionen
Styrelsen: styrelsen@cl-sektionen.se
Ordförande: ordf@cl-sektionen.se