Ny Student

Kommer du börja Civilingenjör & Lärare till hösten? Va roligt!

Mottagningen är programmets tre veckor långa välkomnande av alla nya studenter. Under dessa veckor kommer du att få träffa alla dina nya klasskompisar och också lära känna många studenter som redan studerar på programmet. Det kommer bjudas på mycket roligt, bland annat gasquer (sittningar med mat, sånger och massor av spex), en övernattning på Osqvik och allting avslutas med en härlig bankett som heter Adeptgasquen.

Om du har några frågor kan du alltid maila mottagningen@cl-sektionen.se.

Välkommen till de fem bästa åren av ditt liv!