BKW 2023

23 februari

12/16/2022

Hej kemister och energi och miljö studenter!

Den 23 februari anordnar bergs, kemi och energi och miljö sin årliga arbetsmarknadsmässa BKW. BKW riktar sig till studenter som läser på Bergssekionen, Kemisektionen och Sektionen för Energi och miljö, men även för CL-studenter som läser kemi- eller energi och miljöinriktningen.

Nu kan CL-studenter som läser kemi eller energi och miljö anmäla sig till att vara mässvärdar. Man kan även anmäla sig till att hjälpa till med logistik, organisation av mässan, Marknadsföring och Fest och socialt, planerar sittningen som anordnas i samband med mässan.

Anmälningslänk finns här https://forms.gle/BWFL3sn9XagDQpX19 och arbetsmarknadsansvariga kommer att ta kontakt med de anmälda i början av nästa termin.