Anmälan är öppen till KTH SoTL

Konferens 7/3 2023 

Näringslivsnämnden

2/28/2023

Hej

Gör dig redo för KTH: s femte konferens, “Scholarship of Teaching and Learning conference” (SoTL) som hålls den 7 mars 2023, Framtidens lärande - Lärande för framtiden. Anmälan till konferensen är öppen!

KTH-konferensen för undervisning och lärande – Scholarship of Teaching and Learning – riktar sig till alla lärare, pedagogiska ledare, ledningsgrupper, personal för utbildningsadministration och studenter vid KTH.

Den kostnadsfria kollegiala konferensen för utveckling av undervisning ges i år på KTH Campus i D huset, vi börjar i D1. Huvudtalarna streamas

Anmäl dig och läs om talarna här: https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/kth-sotl/2023/anmalan-1.1207046

Program finns här: https://intra.kth.se/utbildning/utveckling-och-hogskolepedagogik/kth-sotl/2023/program-1.1223928

//KTH SoTL team