Alumn, Karriär, Näringsliv

Alumni-Enkäten

Som ansvarig för näringslivsfrågor och mentorskapsprogrammet vet jag att det där ute hos er, kära programstuderande, finns miljarder frågor om vad som händer när man väl får sitt examensbevis. ”Vad ska jag arbeta med?”, ”Vad ska jag trycka på i mitt CV?”, ”Vet företag ens vilka vi är?”. Nedan följer sammanställningen av två års alumnienkäter. Denna enkät går ut i alumnigruppen på Facebook och därför kan samma personer ha svarat på den två gånger. Trots det är det inspirerande läsning som jag hoppas kan hjälpa er i ert sökande av valbara kurser, jobbsökande och för att ni ska få lite kött på benen kring vad som verkligen utmärker en CL-student.

God läsning!
Ps. Glöm inte att prenumerera på hemsidans inlägg! Ds.
_________________

Vi har en onödig rädsla för att ingen ska veta vilka vi är. Få arbetsgivare lägger vikt vid vilken inriktning du har läst, så länge du själv har förtroende för att du har fått en bra utbildning och är rätt för jobbet.

Citat från CL-alumn i näringslivet

Vilken företag jobbar du på?

 • Egenföretagare
 • Multisoft
 • Nokas Security AB
 • Com Hem
 • ÅF
 • Axess Lab
 • Ericsson
 • SAAB
 • Bonnier Education
 • Scania
 • Svevia Asfalt
 • Unico
 • DeLaval
 • Natur & Kultur
 • Accenture
 • Sveriges Ingenjörer

Vad har du för roll på företaget?

 • Projektledare & redaktör
 • Managment
 • Konsult
 • Miljö- & arbetsmiljöingenjör
 • Systemansvarig
 • Systemutvecklare
 • Utbildningsingenjör
 • Teknisk scripta
 • Högstadielärare
 • Projektingenjör i ett infrastrukturprojekt
 • Larmcentrals-operatör
 • Gymnasielärare
 • Verksasmhetsansvarig
 • Cloud IT infrastructure
 • Marina ledningssystem
 • Teknisk dokumentation
 • Change management analytics
 • Produktionsteknisk chef
 • Competence manager
 • Utbildare inom CAD

Hade din arbetsgivare hört talas om CL-programmet innan du sökte tjänsten?

Om du fick välja program igen, hade du valt CL?

Om nej, varför inte och vad hade du läst istället?

 • Jag hade velat ha mer managment.
 • Kompetenserna som vi utvecklar nedvärderas av andra lärare, professorer och framtida arbetsgivare.
 • Hade velat att CL innehöll mer spetskompetens inom vald inriktning.
 • Hade valt någonting mot ledarskap, men pedagogiken har lagt en bra grund.

Vad är CL:s styrkor i arbetslivet?

 • Bred kompetens
 • Pedagogik
 • Förståelse för andra
 • Relationen mellan att ha lätt att förstå och samtidigt lätt att förklara
 • Ledarskapet
 • Kommunikation
 • Tvärvetenskaplighet
 • Problemlösningsförmåga
 • Förståelsen för verksamhetsutveckling
 • Välutbildade lärare
 • Förmågor som gör att vi kan utföra många olika roller inom olika projekt och grupp-konstellationer.
 • Presentationsförmåga
 • Kunna omvandla mycket information och få ut essensen
 • Vetenskapen att vi inte vet allt
 • Har både kvalitativa och kvantitativa verktyg att ta med ut i arbetslivet
 • Två examen
 • Produktspecialist

Vad är CL:s svagheter i arbetslivet?

 • Avsaknaden av profession/inriktning
 • Saknar spets
 • Inte så många som känner igen programmet
 • Att många ”irrar runt” i början för att de inte hittat sin spetskompetens
 • Inte tillräckligt med engelska
 • Studenternas brist på förklaringsförmåga kring vad vi pluggar
 • Onödig rädsla för att ingen vet vilka vi är
 • Ingen spets att tävla med när vi vill ha ingenjörsjobb
 • För lite business och ekonomi
 • För lite praktik

Är det någonting du inte lärde dig, men som du önskar att du hade lärt dig?

 • Excel
 • Mer fokus på ledarskap
 • Ny teknologi
 • Retorik
 • Medvetenheten kring att sommarjobb kan täcka upp när man saknar spets
 • Hur man håller möten
 • Mer om arbetslivet som ingenjör
 • Kontakt med föräldrar
 • Föräldramöten
 • Telefonsamtal
 • Organisationspsykologi
 • Projektledning
 • Samtalsstyrning
 • Samtalsmetodik
 • Hur man skickar mail
 • Ekonomi
 • Jämställdhet
 • Agendaplanering
 • Strategier för att jobba i globala team
 • Gruppdynamik
 • Engelska
 • Agila och moderna arbetsmetoder
 • Lärande för vuxna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *