Funktionärsposter

Funktionärspost Funktionär Går av Kontakt
Presidiet
Ordförande Oscar Rohde Dahlberg 190430 ordf@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Martin Demmelmaier 190430 vordf@cl-sektionen.se
Sekreterare Josefin Kumlin 190430 sekr@cl-sektionen.se
Studienämnden
Ordförande Joakim Wassinge 190430 sno@cl-sektionene.se
Utbildningsbevakare Ewa Hörnlund 190430 ubbe@cl-sektionen.se
Programansvarig student Evelina Bergman Laurén 190430 pas@cl-sektionen.se
PR- & Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande Emilia Kaufeldt 181231 pras@cl-sektionen.se
Arbetsmarknadsansvarig Martin Thulestedt 181231
PR-ansvarig Vakant 181231
Webmaster vakant webmaster@cl-sektionen.se
Studiemiljönämnden
Ordförande Veronica Vilbern 190430 sture@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Felix Alin 190430
Sektionslokalsansvarig vakant gr8n@cl-sektionen.se
Idrottsansvarig vakant idrott@cl-sektionen.se
CLubWästeriet
Klubbmästare Niklas Karlsson 190430 clw@clubwasteriet.se
Ekonomiskt ansvarig William Friefeldt 190430 ekonomi@clubwasateriet.se
Mottagningsnämnden
Ordförande Hampus Eriksson 181231 mottagningen@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Eleonora Strand 181231
Ekonomiskt ansvarig Felix Alin 181231 ekonomi.mottagningen@cl-sektionen.se
Internationella nämndedn
Ordförande Camilla Björn 181231 international@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Elvira Johansson 181231
Valberedningen valberedningen@cl-sektionen.se
Femmans representant Elisabet Lövkvist 190430
Fyrans representant Veine Haglund 190430
Treans representant Gabriel Klingofström 190430
Tvåans representant Vakant 190430
Ettans representant Vakant 190430
Revisorer 17/18
Revisor Johanna Kuniholm 180430 revisor@cl-sektionen.se
Revisor Alexander Koski 180430 revisor@cl-sektionen.se
Revisorer 18/19
Revisor Herman Högman Ording 190430 revisor@cl-sektionen.se
Revisor Ida Fantenberg Niklasson 190430 revisor@cl-sektionen.se
Fanbärare
Fanbärare Diana Diez 181231
Vice Fanbärare Victor Dahlberg 181231
Enskilda poster
Kårfullmäktigedelegation Joakim Wassinge 190430 kf@cl-sektionen.se
Talman Victor Dahlberg 190430