Funktionärsposter

Funktionärspost Funktionär Går av Kontakt
Styrelsen
Ordförande Charley Jönsson 191231 ordf@cl-sektionen.se
Vice Ordförande tillika Sekreterare Josefin Kumlin 191231 sekr@cl-sektionen.se
Kassör Felix Alin 191231 #återkommer#@cl-sektionen.se
Ledamot för Studiesociala- & JML-frågor tillika studerandeskyddsombud Veronica Vilbern 191231 #återkommer#@cl-sektionen.se
Ledamot för Utbildningsfrågor Evelina Bergman Laurén 191231 #återkommer#@cl-sektionen.se
Ledamot för Näringslivsfrågor & kommunikation Ida Fantenberg Niklasson 191231 #återkommer#@cl-sektionen.se
Studienämnden
Ordförande Emma Uddin 191231 sno@cl-sektionen.se
Utbildningsbevakare Rebecka Ingram 191231 ubbe@cl-sektionen.se
Programansvarig student Liisa Wettemark 191231 pas@cl-sektionen.se
Näringslivsnämnden
Ordförande Anna Moustakas 191231 naringslivsnamden@cl-sektionen.se
Arbetsmarknadsansvarig Cornelia Holm 191231 arbetsmarknadsvarig@cl-sektionen.se
PR-ansvarig Nicole Polis 191231 pransvarig@cl-sektionen.se
Webmaster Mollie Wejdenstolpe 191231 webmaster@cl-sektionen.se
Aktivitetsnämnden
Ordförande Linda Frithiof 191231 sture@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Sabina Permats 191231
Idrottsansvarig Emma Harvigsson 191231 idrott@cl-sektionen.se
Lokalnämnden
Ordförande Carl Housten 191231 gr8n@cl-sektionen.se
CLubWästeriet
Klubbmästare Niklas Karlsson 181231 clw@clubwasteriet.se
Ekonomiskt ansvarig William Friefeldt 181231 ekonomi@clubwasateriet.se
Mottagningsnämnden
Ordförande Erik Andersson 191231 mottagningen@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Vakant 191231
Ekonomiskt ansvarig Vakant 191231 ekonomi.mottagningen@cl-sektionen.se
Internationella nämnden
Ordförande Camilla Björn 190430 international@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Therese Ekman 190430
Valberedningen valberedningen@cl-sektionen.se
Femmans representant Elisabet Lövkvist 181231
Fyrans representant Veine Haglund 181231
Treans representant Gabriel Klingofström 181231
Tvåans representant Amanda Berglund 181231
Ettans representant Rebecka Ingram 181231
Revisorer 2019
Revisor Joakim Wassinge 191231 revisor@cl-sektionen.se
Revisor Oscar Jacobsson 191231 revisor@cl-sektionen.se
Fanbärare
Fanbärare William Friefeldt 191231
Vice Fanbärare Veine Haglund 191231
Fanbärare Suppleant Charley Jönsson 191231
Fanbärare Suppleant Vakant 191231
Enskilda poster
Kårfullmäktigedelegation Joakim Wassinge 190430 kf@cl-sektionen.se
Talman Victor Dahlberg 191231