Förtroendevalda

Funktionärspost Funktionär Går av Kontakt
Styrelsen styrelsen@cl-sektionen.se
Ordförande Charley Jönsson 191231 ordf@cl-sektionen.se
Vice Ordförande tillika Sekreterare Josefin Kumlin 191231 vordf@cl-sektionen.se
Kassör Felix Alin 191231 ekonomi@cl-sektionen.se
Ledamot för Studiesociala- & JML-frågor tillika studerandeskyddsombud Veronica Vilbern 191231 studiesocialt@cl-sektionen.se
Ledamot för Utbildningsfrågor Evelina Bergman Laurén 191231 utbildning@cl-sektionen.se
Ledamot för Näringslivsfrågor & Kommunikation Ida Fantenberg Niklasson 191231 naringsliv@cl-sektionen.se
Studienämnden studienamnden@cl-sektionen.se
Ordförande Emma Uddin 191231 sno@cl-sektionen.se
Utbildningsbevakare Rebecka Ingram 191231 ubbe@cl-sektionen.se
Programansvarig student Liisa Wettemark 191231 pas@cl-sektionen.se
Näringslivsnämnden naringslivsnamnden@cl-sektionen.se
Ordförande Anna Moustakas 191231 ordf.naringsliv@cl-sektionen.se
Arbetsmarknadsansvarig Cornelia Holm 191231 arbetsmarknad@cl-sektionen.se
PR-ansvarig Nicole Polis 191231 pr@cl-sektionen.se
Webmaster Mollie Wejdenstolpe 191231 webmaster@cl-sektionen.se
Aktivitetsnämnden
Ordförande Linda Frithiof 191231 aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Sabina Permats 191231
Idrottsansvarig Emma Harvigsson 191231 idrott@cl-sektionen.se
Lokalnämnden
Ordförande Carl Housten 191231 lokalnamnden@cl-sektionen.se
CLubWästeriet
Klubbmästare Anna Moustakas 200430 clw@cl-sektionen.se
Ekonomiskt ansvarig Mathilda Olesen 200430 ekonomi@clubwasteriet.com
Mottagningsnämnden
Ordförande Erik Andersson 191231 mottagningen@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Petra Lindeborg 191231
Ekonomiskt ansvarig Felicia Rosenberg 191231 ekonomi.mottagningen@cl-sektionen.se
Internationella nämnden
Ordförande Ida-Marie Fredén 200430 international@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Therese Ekman 200430
Valberedningen val@cl-sektionen.se
Femmans representant Evelina Bergman Laurén 200430
Fyrans representant Vakant 200430
Treans representant Emmy Lindberg 200430
Tvåans representant Hampus Eriksson 200430
Ettans representant Vakant 200430
Revisorer 2019
Revisor Joakim Wassinge 191231 revisor@cl-sektionen.se
Revisor Oscar Jacobsson 191231 revisor@cl-sektionen.se
Fanbärare
Fanbärare William Friefeldt 191231
Vice Fanbärare Veine Haglund 191231
Fanbärare Suppleant Charley Jönsson 191231
Fanbärare Suppleant Vakant 191231
Enskilda poster
Kårfullmäktigedelegation Evelina Bergman Laurén 200630 kf@cl-sektionen.se
Talman Victor Dahlberg 191231