Funktionärsposter

Funktionärspost Funktionär Aktiv fram till Kontakt
Presidiet
Ordförande Diana Diez 180430 ordf@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Victor Dahlberg 180430 vordf@cl-sektionen.se
Sekreterare Joakim Wassinge 180430 sekr@cl-sektionen.se
Studienämnden
Ordförande Evelinga Bergman Laurén 180430 sno@cl-sektionene.se
Utbildningsbevakare Josefin Kumlin 310418
Programansvarig student Sofia Lindqvist 180430
PR- & Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande Emilia Kaufeldt 181231 pras@cl-sektionen.se
Arbetsmarknadsansvarig Vakant 181231
PR-ansvarig Vakant 181231
Webmaster Mollie Wejdenstolpe 180430 webmaster@cl-sektionen.se
Studiemiljönämnden
Ordförande Gabriel Klingofström 180430 sture@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Tim Palm 180430
Sektionslokalsansvarig Nelly Wannberg 180430
Idrottsansvarig Rickard Trollsås 180430
CLubWästeriet
Klubbmästare Charley Jönsson 180430 clw@clubwasteriet.se
Ekonomiskt ansvarig Ida Fantenberg Niklasson 180430
Mottagningsnämnden
Ordförande Hampus Eriksson 181231 mottagningen@cl-sektionen.se
Ekonomiskt ansvarig Felix Alin 181231 ekonomi.mottagningen@cl-sektionen.se
Internationella nämndedn
Ordförande Camilla Björn 180430 international@cl-sektionen.se
Vice Ordförande 180430
Valberedningen
Femmans representant Vakant 180430
Fyrans representant Hampus Eriksson 180430
Treans representant Holly Lindkvist 180430
Tvåans representant Oscar Jocobsson 180430
Ettans representant 180430
Revisorer
Revisor Johanna Kuniholm 180430
Revisor Vakant 180430
Fanbärare
Fanbärare Diana Diez 181231
Vice Fanbärare Jonas Johansson 181231
Enskilda poster
Kårfullmäktigedelegation Malin Engquist 181231
Talman Isabelle Wahlund 181231