Funktionärsposter

Funktionärspost Funktionär Går av Kontakt
Styrelsen styrelsen@cl-sektionen.se
Ordförande Charley Jönsson 191231 ordf@cl-sektionen.se
Vice Ordförande tillika Sekreterare Josefin Kumlin 191231 vordf@cl-sektionen.se
Kassör Felix Alin 191231 ekonomi@cl-sektionen.se
Ledamot för Studiesociala- & JML-frågor tillika studerandeskyddsombud Veronica Vilbern 191231 studiesocialt@cl-sektionen.se
Ledamot för Utbildningsfrågor Evelina Bergman Laurén 191231 utbildning@cl-sektionen.se
Ledamot för Näringslivsfrågor & kommunikation Ida Fantenberg Niklasson 191231 naringsliv@cl-sektionen.se
Studienämnden studienamnden@cl-sektionen.se
Ordförande Emma Uddin 191231 sno@cl-sektionen.se
Utbildningsbevakare Rebecka Ingram 191231 ubbe@cl-sektionen.se
Programansvarig student Liisa Wettemark 191231 pas@cl-sektionen.se
Näringslivsnämnden naringslivsnamnden@cl-sektionen.se
Ordförande Anna Moustakas 191231 ordf.naringsliv@cl-sektionen.se
Arbetsmarknadsansvarig Cornelia Holm 191231 arbetsmarknad@cl-sektionen.se
PR-ansvarig Nicole Polis 191231 pr@cl-sektionen.se
Webmaster Mollie Wejdenstolpe 191231 webmaster@cl-sektionen.se
Aktivitetsnämnden
Ordförande Linda Frithiof 191231 aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Sabina Permats 191231
Idrottsansvarig Emma Harvigsson 191231 idrott@cl-sektionen.se
Lokalnämnden
Ordförande Carl Housten 191231 lokalnamnden@cl-sektionen.se
CLubWästeriet
Klubbmästare Niklas Karlsson 191231 clw@cl-sektionen.se
Ekonomiskt ansvarig William Friefeldt 191231 ekonomi@clubwasteriet.com
Mottagningsnämnden
Ordförande Erik Andersson 191231 mottagningen@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Petra Lindeborg 191231
Ekonomiskt ansvarig Felicia Rosenberg 191231 ekonomi.mottagningen@cl-sektionen.se
Internationella nämnden
Ordförande Camilla Björn 190430 international@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Therese Ekman 190430
Valberedningen val@cl-sektionen.se
Femmans representant Elisabet Lövkvist 190430
Fyrans representant Veine Haglund 190430
Treans representant Gabriel Klingofström 190430
Tvåans representant Amanda Berglund 190430
Ettans representant Rebecka Ingram 190430
Revisorer 2019
Revisor Joakim Wassinge 191231 revisor@cl-sektionen.se
Revisor Oscar Jacobsson 191231 revisor@cl-sektionen.se
Fanbärare
Fanbärare William Friefeldt 191231
Vice Fanbärare Veine Haglund 191231
Fanbärare Suppleant Charley Jönsson 191231
Fanbärare Suppleant Vakant 191231
Enskilda poster
Kårfullmäktigedelegation Joakim Wassinge 190430 kf@cl-sektionen.se
Talman Victor Dahlberg 191231