Förtroendevalda

Funktionärspost Funktionär Går av Kontakt
Styrelsen     styrelsen@cl-sektionen.se
Ordförande Ida Fantenberg Niklasson 201231 ordf@cl-sektionen.se
Vice Ordförande tillika Sekreterare Elvira Johansson 201231 vordf@cl-sektionen.se
Kassör Felicia Rosenberg 201231 ekonomi@cl-sektionen.se
Ledamot för Studiesociala- & JML-frågor Linda Frithiof 201231 studiesocialt@cl-sektionen.se
Ledamot för Utbildningsfrågor Sabina Permats 201231 utbildning@cl-sektionen.se
Ledamot för Näringslivsfrågor & Kommunikation Petra Lindeborg 201231 naringsliv@cl-sektionen.se
Studienämnden     studienamnden@cl-sektionen.se
Ordförande Rebecka Ingram 201231 sno@cl-sektionen.se
Utbildningsbevakare August Larsson 201231 ubbe@cl-sektionen.se
Programansvarig student Emma Uddin 201231 pas@cl-sektionen.se
Näringslivsnämnden     naringslivsnamnden@cl-sektionen.se
Ordförande Nicole Polis 201231 ordf.naringsliv@cl-sektionen.se
Arbetsmarknadsansvarig Nima Mehrabadi 201231 arbetsmarknad@cl-sektionen.se
PR-ansvarig Albin Westlin 201231 pr@cl-sektionen.se
Webmaster Victor Hübenette 201231 webmaster@cl-sektionen.se
Aktivitetsnämnden
Ordförande Celina Henriksson 201231 aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Niklas Karlsson 201231 vice.aktivitetsnamnden@cl-sektionen.se  
Idrottsansvarig Anton Sundberg 201231 idrott@cl-sektionen.se
Lokalnämnden
Ordförande Elvira Johansson 201231 lokalnamnden@cl-sektionen.se
CLubWästeriet
Klubbmästare Anna Moustakas 200430 clw@cl-sektionen.se
Ekonomiskt ansvarig Mathilda Olesen 200430 ekonomi@clubwasteriet.com
Mottagningsnämnden
Ordförande Andreas Bergman 201231 mottagningen@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Mathilda Olesen 201231 vice.mottagningen@cl-sektionen.se  
Ekonomiskt ansvarig Oscar Rohde Dahlberg 201231 ekonomi.mottagningen@cl-sektionen.se
Internationella nämnden
Ordförande Ida-Marie Fredén 200430 international@cl-sektionen.se
Vice Ordförande Therese Ekman 200430 vice.international@cl-sektionen.se  
Valberedningen     val@cl-sektionen.se
Femmans representant Evelina Bergman Laurén 200430  
Fyrans representant Vakant 200430  
Treans representant Emmy Lindberg 200430  
Tvåans representant Hampus Eriksson 200430  
Ettans representant Vakant 200430  
Revisorer 2019
Revisor Charley Jönsson 201231 revisor@cl-sektionen.se
Revisor Felix Alin 201231 revisor@cl-sektionen.se

Fanbärare

Fanbärare William Friefeldt 191231  
Vice Fanbärare Veine Haglund 191231  
Fanbärare Suppleant Charley Jönsson 191231  
Fanbärare Suppleant Vakant 191231  
JML-nämnden
Ordförande Hera Dalianis 201231 jml@cl-sektionen.se
Vice Ordförande tillika Studerandeskyddsombud Veronica Vilbern 201231 skyddsombud@cl-sektionen.se  
Enskilda poster
Kårfullmäktigedelegation Evelina Bergman Laurén 200630 kf@cl-sektionen.se
Talman Johanna Kuniholm 201231 talman@cl-sektionen.se
Försäljningsansvarig Charley Jönsson 201231 forsaljning@cl-sektionen.se